Maturitní zkouška

Oficiální informace o maturitní zkoušce najdete na webu maturita.cermat.cz.

Struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024  [pdf]

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka  [docx]

Maturitní kalendář pro školní rok 2023/2024 najdete na webu Cermatu Maturitní kalendář.

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – školní rok 2023/2024  [pdf]

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky – školní rok 2023/2024  [pdf]

 

Termíny jednotlivých maturitních zkoušek:

  • Zkoušky profilové části konané formou písemné práce se konají 3. dubna 2024 (český jazyk a literatura) a 4. dubna 2024 (cizí jazyk).

  • Zkoušky společné části (didaktické testy) se konají 2. až 6. května 2024: Jednotné zkušební schéma  [pdf]

    Výsledky didaktických testů budou žákům předány 16. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.

  • Zkoušky profilové části konané ústní formou proběhnou od 20. do 24. května 2024.

 

Testy a zadání z předchozích období: maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi