Organizace školního roku

Zahájení výuky: 4. září 2023

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2023

Vánoční prázdniny: od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024

Zahájení výuky v novém roce: 3. ledna 2024

Ukončení 1. pololetí: 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny: 2. února 2024

Jarní prázdniny: od 11. do 17. března 2024

Velikonoční prázdniny: 28. března 2024

Ukončení 2. pololetí: 28. června 2024

 

Přijímací zkoušky se konají v termínech: 12. dubna, 15. dubna, 16. dubna a 17. dubna 2024

 

Přijímací zkoušky - náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024

 

Adaptační kurz žáků prvních ročníků

od 13. do 15. září 2023

 

Lyžařský kurz žáků sekundy

od 12. do 16. února 2024

 

Lyžařský kurz žáků prvních ročníků

od 15. do 19. ledna 2024

 

Třídní schůzky

1. pololetí: 23. listopadu 2023

2. pololetí: termín bude upřesněn

 

Den otevřených dveří

1. den otevřených dveří: 9. listopadu 2023

2. den otevřených dveří: 10. ledna 2024

 

Dny ředitelského volna

29. září 2023

22. prosince 2023