Prof. Karel Holbik

Studoval českotřebovské gymnázium v letech 1932–1939. Po septimě odešel k bratrovi do Prahy, studoval díky stipendiu angličtinu a italštinu. Poté nastoupil na Právnickou fakultu UK.

Během války byl zaměstnán v Baťových závodech ve Zlíně. Právnickou fakultu dokončil po válce roku 1947, téhož roku v prosinci odjel studovat do USA. Titulu Ph.D. v oboru ekonomie a národní hospodářství dosáhl roku 1955. Působil deset let na Námořní akademii v Newportu, přednášel na bostonské a harvardské univerzitě, ale také ve Francii, Tunisu, Bruselu. Několik let byl vedoucím finančního oddělení OSN v New Yorku.

Po roce 1989 se rád často vracel do České Třebové, podporoval místní kulturní organizace a sponzoroval opravu varhan kostela sv. Jakuba. Zemřel na následky úrazu v Bostonu 2. 7. 2006.