Prof. PhDr. František Musil, CSc.

Narodil se 7. 1. 1939. Studoval gymnázium v České Třebové (1953–1956), dále pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě UP Olomouc (1956–1960), patřil mezi žáky prof. dr. Ladislava Hosáka, Dr.Sc. V Olomouci také prošel externí aspiranturou (1964–1969). V době normalizace byl postižen omezením publikačních možností, zastavením služebního postupu.

Po 1989 externě působil na katedře historie FF UP v Olomouci a později i v Hradci Králové. Jeho hlavním oborem je kastelologie, je vynikajícím znalcem hradů, zámků a tvrzí na českomoravském pomezí. Je odborníkem na dílo Augusta Sedláčka. Zabývá se také středověkými dějinami se zaměřením na dějiny regionů. Z jeho díla můžeme uvést: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska, Osídlování Poorlicka v době předhusitské, Kulturní památky okresu Ústí nad Orlicí.