Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Narodila se 27. ledna 1930 v České Třebové. Po absolvování zdejšího gymnázia (1948) studovala v letech 1949–1953 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk – angličtina. Po ukončení studia pracovala jako vědecká pracovnice na katedře jazyků ČSAV, od roku 1968 v Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Od roku 1985 působila na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK, nejdříve jako odborná asistentka, později jako docentka. Roku 1994 byla jmenována profesorkou v oboru anglický jazyk. Od roku 2007 je emeritní profesorkou UK. Přednášela také na zahraničních univerzitách: Lancaster, University College London (Anglie), Stuttgart, Köln, Heidelberg (Německo), Lund (Švédsko), Aarhus (Dánsko).

Je autorkou mnoha odborných publikací a vysokoškolských učebnic, též překladatelkou do angličtiny. Roku 1989 získala cenu rektora Karlovy univerzity za nejlepší učebnici roku (Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny). Dále je hlavní redaktorkou časopisu Linguistica Pragensia a editorkou  Prague Studies in English (Acta Universitatis Carolinae).

Je členkou několika vědeckých společností, např.: Kruh moderních filologů (členka hlavního výboru), Pražský lingvistický kroužek (členka výboru), Societas Linguistica Europaea, Česká asociace anglistů v rámci European Society for the Study of English (ESSE), International Association of University Professors of English (IAUPE).