Pronájem prostor školy, poplatky

Škola pronajímá učebny, tělocvičnu a aulu.

Pronájem včetně režijních nákladů je stanoven smluvně v minimální výši:

  • běžná učebna: 150 Kč/1 hod.
  • učebna s vybavením (dataprojektor, počítač, interaktivní tabule): 200 Kč/1 hod.
  • počítačová učebna: 300 Kč/1 hod.
  • tělocvična, aula: 250 Kč/1 hod.
  • tělocvična, aula pro zaměstnance školy: 150 Kč/1 hod.
 
Pronajímatel si vyhrazuje právo k úpravě ceny v závislosti na indexu nárůstu ceny energií.
 

Ceník tiskopisů:

  • stejnopis maturitního vysvědčení: 100 Kč
  • potvrzení o studiu: 1 Kč