Rada zákonných zástupců

Rada zákonných zástupců je poradní orgán vedení Gymnázia Česká Třebová, který tvoří zástupci všech tříd osmiletého i čtyřletého studia. Na setkáních, která se konají nejméně dvakrát ročně, seznamuje vedení školy členy rady se záměry rozvoje gymnázia v oblasti pedagogické, ekonomické, organizační i personální. Rada pak poskytuje důležitou zpětnou vazbu při hodnocení úspěšnosti realizace těchto záměrů. Důležitou pravomocí Rady zákonných zástupců je rovněž schvalování výše příspěvku pro Spolek Gymnázia Česká Třebová a příspěvku pro školu, které slouží k podpoře účasti studentů na vědomostních i sportovních soutěžích, při přípravě a realizaci akademie či majálesu, při zlepšování studijních podmínek na českotřebovském gymnáziu apod.

 
Složení rady zákonných zástupců v aktuálním školním roce:
1. A – Jaroslav Lainz
2. A – Marina Isabel Vašků
3. A – Kateřina Tutschová
4. A – Lenka Vaníčková
5. A – Ivo Šumbera
6. A – Andrea Hůlková
7. A – Jaroslava Orlichová
8. A – Hana Mužíková
1. C – Zuzana Kučerová
2. C – Alena Škrkoňová
3. C – Lucie Špánková
4. C – Petra Lukešová