RNDr. Lubomír Jansa, CSc.

Absolvoval českotřebovské gymnázium roku 1952, poté studoval geologii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Pracoval v podniku Uhelný průzkum v Ostravě. Později emigroval do Kanady a vyučoval na univerzitě v Dartmouthu. V 80. letech 20. století se podílel na obrovském projektu ODP (Ocean Drilling Project) a ropném vrtném průzkumu kanadského šelfu. Průzkum prokázal, že se v té oblasti nachází velký meteoritický kráter. Vrtný průzkum potvrdil, že zřejmě jde o meteoritický kráter v hloubce 200 m pod hladinou. Má průměr 45 km, dnes je přikrytý mladšími sedimenty, které prohlubeň vyplnily. Soudí se, že desetimetrový meteorit zde spadl do moře před 50 miliony let, ve starším období třetihor.

Lubomír Jansa, slavný Čechokanaďan, působí již několik let v Číně jako profesor geologie na různých univerzitách.