Škola hrou v kraji Komenského

Škola pracuje jako partner na projektu Škola hrou v kraji Komenského, který je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Garantem projektu je Region Orlicko-Třebovsko. Výstupem projektu je 10 nových vzdělávacích programů ve třech zapojených školách, kterými jsou Gymnázium Česká Třebová, ZŠ Habrmanova Česká Třebová, ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Projekt je fyzicky realizován od 1.3.2012 do 28.2.2014.

Gymnázium Česká Třebová se na projektu podílí tvorbou čtyř vzdělávacích programů zaměřených na chemii, biologii a geologii. Učitelé vytvářejí pracovní listy, pomůcky a výukové programy, které budou na škole ověřovány ve výuce v druhé polovině projektu až bude škola dovybavena potřebným vybavením.

 

Tiskovou zprávu k projetu si můžete přečíst zde:

Škola hrou v kraji Komenského – tisková zpráva ze dne 3. dubna 2012   [pdf]