Adaptační kurz ve Zderazi

Již se stalo tradicí, že studenti primy a 1. ročníku se hned na začátku školního roku účastní adaptačního kurzu. Ten má za úkol usnadnit vzájemné poznávání žáků, seznámení s učiteli a slouží také k získání prvních společných zážitků v novém třídním kolektivu. I letos jsme proto ve dnech 5. až 7. září vyrazili společně do Zderazi.
Účastníky čekal bohatý program. Navštívili jsme záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata v Pasíčkách, důkladně jsme prozkoumali Toulovcovy Maštale, pracovník Českého červeného kříže nás seznámil se zásadami první pomoci, vyzkoušeli jsme si drátkování. Stihli jsme i sportovní hry a táborák.
Slunečné počasí i pěkné prostředí uprostřed přírody umocnilo krásné zážitky a doufám, že kurz všem účastníkům zpříjemní vstup na jejich novou školu. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí.
 
Jana Divišová
Foto: Michal Jiráský