Beseda o energetice

Besedu vedli absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Během první hodiny se studenti dozvěděli například to, jak je to v České republice s rozdělením produkce energie mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje nebo jaké výhody a nevýhody mají základní typy elektráren od fotovoltaické přes uhelnou až po jadernou. Po krátké přestávce lektoři plynule navázali trochu hlubším vysvětlením principu jaderné elektrárny, a to od naprostého začátku, radioaktivity. Došlo i na ukázku jejího měření na uranové rudě, takže studenti slyšeli i charakteristické praskání, tak známé například z dokumentů o Černobylu. O zajímavé informace rozhodně nebyla nouze, koho by například napadlo, že slámová struska z elektrárny na biomasu je radioaktivnější než kdejaký smolinec?
Na závěr dostali studenti, kteří by se jednou chtěli jaderné energetice věnovat, zajímavou nabídku na letní akce, jakou je například jaderná maturita. Závěrem stačí říct, že se přednáška všem líbila a její zopakování v příštích letech pro budoucí maturanty a třeťáky by určitě nebyl špatný nápad.
 
Jan Beran, 8. A