Příběhy bezpráví 2018

V pátek 19. října k nám do školy zavítal zvláštní a dlouho očekávaný host – pan Jiří Fišer. Hlavní iniciativu projevil můj spolužák J. Herman, který tuto návštěvu zařídil. Děkuji mu tedy za všechny, kteří se mohli s panem Fišerem setkat takto osobně.
Pan Jiří Fišer je jedním z mála, kterému se podařilo přežít pokusy možná toho nejzvrácenějšího válečného zločince a lékaře v koncentračním táboře v Osvětimi – Josefa Mengeleho. Byl to muž, který poslal osobně 400 tisíc židů do plynových komor a prováděl brutální pokusy na stovkách dvojčat, z nichž přežila pouze necelá jedna stovka.
Pan Fišer se narodil roku 1936 v České Třebové jako žid ze strany otce i matky. Jeho otec pracoval v České Třebové na dráze. Roku 1939 byl poslán do výslužby, v následujícím roce 1940 ho zatkli za sabotáže a poslali do koncentračního tábora v Dachau, v dalším táboře nedaleko německého Hamburku v roce 1941 zemřel údajně na selhání srdce. 1. dubna 1942 byl J. Fišer i s celým zbytkem své rodiny transportován do Terezína, zde žily děti odloučeny od své matky. Znovu se s ní setkaly 15. května 1944, kdy byli všichni zařazeni do transportu a v hrozných podmínkách za 3 dny a 2 noci přepraveni do Osvětimi-Březinky (Auschwitz-Birkenau). Při selekci pak byl J. Fišer se svým bratrem nadobro odloučen od matky a sestry. Obě byly 12. června 1944, kdy byl zlikvidován rodinný tábor, poslány do plynu. J. Fišer šel se svým bratrem dvojčetem do karanténního tábora k doktoru Mengelemu, který na nich prováděl různé pokusy. Doktora si pan Fišer pamatuje jako elegána s bílými rukavičkami, ovšem velmi prudké povahy. Prý byl fascinován dvojčaty, takže když nějaký lékař s nimi něco pokazil, čekala ho obvykle poprava.
27. ledna 1945 byl tábor osvobozen Rudou armádou. Po převozu do Košic si bratry Fišerovy vyzvedl jejich strýc, kterému se podařilo uprchnout z transportu do Osvětimi. Pobyt v táboře panu Fišerovi dodnes připomínají problémy s revmatismem a samozřejmě si odtud také odnesl přetrvávající psychická traumata. O smrti své matky a sestry se dozvěděl až po poměrně dlouhém pátrání. Bratr J. Fišera zemřel roku 2011 na problémy se srdcem.
Jsme vděčni, že se pan Fišer s námi podělil o své strašné zážitky z Osvětimi a byl ochotný odpovědět na všechny naše otázky.
 
Filip Karlíček, 6.A