Den otevřených dveří

Jako každým rokem i letos otevřela naše škola své majestátní dveře veřejnosti. Den otevřených dveří se uskutečnil 11. listopadu a návštěvnost byla hojná.
V přízemí na návštěvníky čekali ochotní studenti, kteří poskytli nově příchozím lidem náležité informace nejen ke Dni otevřených dveří. V jednotlivých učebnách bylo k vidění spousta zajímavých věcí. Hosté se v laboratořích chemie a biologie mohli podívat na neutralizaci vícesytné kyseliny nebo zkoumat pod mikroskopem lidské tkáně. Neméně zajímavé pokusy byly k vidění v učebně fyziky. Proběhlo také promítání videí s dějepisnou tematikou a nechyběly ani soutěže o ceny.
Tato akce byla ukázkou dobré spolupráce učitelů a žáků. Budeme se těšit na další setkání s širokou veřejností zase příští rok.
Markéta Jasanská, 4.C