Divadelní předplatné 5. října 2021

Pravidla pro návštěvníky divadla

  • vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem,
  • návštěvník je povinen písemně či elektronicky doložit jednu z následujících skutečností:

 

1. aplikaci druhé dávky očkování, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní
2. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
3. negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
4. negativní rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
5. potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení rychlého antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
 

Sraz na nádraží v ČT v 15.40, odjezd 15.53.