Doplňovací volby do školské rady

V souladu s „Volebním řádem školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005, č. j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS a v souladu s „Dodatkem č. 1 k volebnímu řádu školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 2. 3. 2006, č. j.: KrÚ 14254/2006 OŠMS, vyhlašuji doplňovací volby do školské rady na obsazení jednoho člena rady z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

 

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) mohou podávat návrhy kandidátů e-mailem na adresu Josef.Mensik@gymnct.cz nejpozději do 31. 10. 2022. Navržení kandidáti budou osloveni a v případě písemného souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna a následně budou zapsáni na volební lístek.

Josef Menšík