Ekologická olympiáda

Ve dnech 6. a 7. listopadu proběhlo krajské kolo Ekologické olympiády v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Celkem se zúčastnilo deset tříčlenných týmů středoškoláků. Z gymnázia Česká Třebová byly vyslány dva týmy ze sexty.
Domácím úkolem bylo tento rok natočení reportáže na téma Kvalita půdy, vody a ovzduší v lidských sídlech. První tým zkoumal Srnovskou nádrž. Zjišťoval vliv nádrže na kvalitu vody, zda je koupatelná a jaké organismy se na lokalitě vyskytují. Tým druhý se zaměřil na řeku Třebovku a právě probíhající protipovodňové úpravy. Porota hodnotila videoprezentaci těchto výzkumů, obsáhlý vědomostní test a poznávačku formou ppt prezentace i praktickým poznáváním v terénu.
3. místo obsadil tým ve složení Karolína Novotná, Lucie Vargová a Alexandra Škopová. 5. místo získaly Jana Hudecová a Kateřina Němečková.
V rámci programu nás čekaly pokusy s hlínou, ukázka měřicího vozu od ČHMÚ, kterým se měří kvalita vzduchu, či povídání pana Martina Rulíka o vodě a projektu D.O.L. (koridor Dunaj-Odra-Labe). Vskutku zajímavou byla také prohlídka nedalekého domu vybudovaného ze slámy, hlíny a dřeva i samotná možnost udělat si z jílu hmotu na stavbu domu. Dům jsme si však bohužel nepostavily.
 
Jana Hudecová, Alexandra Škopová