Etika třídního kolektivu

V pátek 25. září 2021 proběhl v tercii program primární prevence „Etika třídního kolektivu“. Lektor Petr Kadlec z organizace ACET navázal na téma „Bolest – nemoc jménem šikana“, který v uplynulém školním roce proběhl v tehdejší sekundě online. 

Cílem těchto programů, které jsou součástí uceleného konceptu primární prevence na gymnáziu, je dosáhnout snížení rizikového chování studentů. 

Realizované setkání umožnilo terciánům rozpoznat rizikové chování, pojmenovat problémy a hledat východiska ze situace. Formou několika aktivit a her vedl studenty k tomu, aby se naučili pomáhat a myslet na druhé bez očekávané odměny. Tvořivě řešili problémové situace. Při jedné hře se například „domlouvali“ a spolupracovali beze slov nebo si navzájem museli poskytnout fyzickou oporu tak, aby společně dosáhli cíle. 

Studenti otevřeně a s respektem hovořili o tom, jak se jim dařilo, kdo a jak jim v cestě pomohl. Byli schopni popsat, jaké konkrétní chování jim ve třídě vadí a z jejich pohledu kazí nejen výuku, ale také vztahy v kolektivu. Společně hledali cestu řešení. 

Tercie je třída s velkým potenciálem, plná jedinečných osobností. Pracovat na tom, aby jim spolu bylo dobře, dává smysl. Rádi bychom v blízké době navázali programem týkajícím se tématu sebepřijetí.

Petra Blaško