Exkurze 3. A aneb škola nejen v lavici

Dne 4. 1. 2018 se 3. A vydala do Brna, aby navštívila v rámci exkurze nejdříve Anthropos – muzeum historie člověka a pak Vida park.

„Vypiš zástupce opic úzkonosých.“  „Co znamená Homo ergaster?“  Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek jsme se dozvěděli z výkladu průvodkyně. Měli jsme za úkol zapsat je do pracovního listu, jejž nám paní učitelka připravila. Po skončení prohlídky, během níž jsme například viděli maketu mamuta v životní velikosti nebo „Lucy“ - nejznámější kostru Australopitéka, jsme dostali prostor na volnou prohlídku areálu. Následně jsme se i zaslouženě posilnili.

Poté jsme se přesunuli do Vida parku, který návštěvníky hravou formou seznamuje s fyzikou. Mohli jsme si tedy vyzkoušet různé exponáty, pokusy a samozřejmě připravené programy. Nesmí chybět také „Science show“. A právě na poslední zmiňovanou atrakci, tedy show, jsme se vydali nejdříve. Tentokrát byla zaměřena na téma zvuku. Dozvěděli jsme se například, jak a čím se zvuk zaznamenává nebo zda se zvuk šíří lépe ve vodě nebo na vzduchu. Všem se show líbila.

Poté jsme se rozdělili na poloviny a se svými průvodkyněmi jsme se vydali do nyní ještě temných laboratoří, abychom „vyrobili“ světlo. Mohli jsme si vyzkoušet UV baterku nebo laserem kreslit na „tajemnou“ tabulku. Viděli jsme také, z čeho se skládá svítící náramek. Dozvěděli jsme se, co je to luminiscence a jaké druhy tohoto jevu existují. Po programu jsme během volné prohlídky viděli, jak funguje zdymadlo, zkoušeli jsme „světelné bludiště“.

Po drobném dobrodružství na zpáteční cestě „šalinou“ jsme se všichni šťastně sešli na nádraží a vlak nás zavezl zpátky do České Třebové.

Všem se výlet moc líbil. Zvláštní poděkování patří našim paním učitelkám, které to všechno pro nás připravily: Mgr. Daně Zahálkové a PaedDr. Haně Grundové.

Už se těším na další exkurzi. A co vy? Na co se těšíte?

Jan Sýkora, 3. A