Exkurze na finanční úřad

Ve čtvrtek 7. listopadu jsme my, studenti společenskovědního semináře, navštívili Finanční úřad v Ústí nad Orlicí. V 9 hodin nás přivítala paní ředitelka Ing. Hana Krejčí a zavedla nás do tamější zasedací místnosti. Na programu byla nejdříve přednáška o daních, kterou si pro nás připravila Mgr. Ivana Wasserbauerová. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které nám mohou být užitečné například při sjednávání brigád. Poté se nás ujala paní ředitelka, která nám podrobněji popsala hierarchii FÚ v Ústí nad Orlicí a seznámila nás s dalšími pobočkami Pardubického kraje. Následovala prohlídka samotné budovy. Troufám si říci, že už se v budově dokážeme orientovat a již bychom se v ní neztratili. Moc děkujeme za příležitost zúčastnit se této exkurze, věřím, že nabyté vědomosti nám vytanou na mysli, až se staneme daňovými poplatníky a dojde na tzv. „lámání chleba“.
 
Simona Smolová, 4.C