Finálové kolo soutěže KPBI Pardubického kraje

Dne 11. prosince proběhlo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje finálové kolo soutěžního Kvízu PLUS 2019. V tomto roce zde měla svého zástupce i naše škola.

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) se studenti, kteří se do něj zapojili, seznámili prostřednictvím e-learningového kurzu s problematikou bezpečnosti na internetu. Osvojili si pravidla, jak se na internetu správně chovat, dozvěděli se, čeho se vyvarovat, jak a kam bezpečně ukládat svá data a mnoho dalšího. Studenti si následně mohli své vědomosti ověřit a rozšířit absolvováním soutěžního kvízu na téma bezpečné práce na internetu. Kurz je neustále přístupný studentům i široké veřejnosti na webu elearning.ecrime.cz, do samotné soutěže se studenti mohli zapojit v období od 15. dubna do 15. listopadu. Úspěšní řešitelé kvízu, kterých bylo v našem kraji tento rok přes 1600, mohli následně zkusit své štěstí ve složitější variantě Kvíz PLUS 2019. Zde bylo důležité kromě správných odpovědí dosáhnout i co nejrychlejšího vypracování kvízu. Mezi pěti nejrychlejšími úspěšnými řešiteli se tento rok umístila i studentka naší školy Beáta Hrdličková ze třídy 2.C. Beáta se zúčastnila krajského finále, kde vybojovala krásné druhé místo. Děkujeme jí za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších studijních i osobních úspěchů.

Zároveň děkujeme Pardubickému kraji za výborný nápad, jak zajímavou formou i dobrým zpracováním přiblížit studentům informace o úskalích internetu, sociálních sítí či používání mobilních zařízení. Budeme rádi, když tento projekt bude pokračovat i v dalších letech.

 
Renata Zárubová
 
Autor fotografií: Bc. Petr Šilar