Fyzikální kaleidoskop

Dne 27. ledna se několik studentů gymnázia s paní profesorkou Zahálkovou a panem profesorem Kohútem vypravilo na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde se konal již 20. ročník Fyzikálního kaleidoskopu. Jedná se o jednodenní popularizační akci pro studenty středních škol, dá se říct, že jde vlastně o den otevřených dveří.
 
Na českotřebovském nádraží jsme se setkali už v 6:45 a bez větších problémů jsme nasedli do vlaku. Z olomouckého nádraží jsme pěšky došli na fakultu.
 
Na místě pro nás byly vyhrazeny dva přednáškové sály, ve kterých probíhaly různé semináře. Mohli jsme si vybrat z biologicky, fyzikálně i chemicky zaměřených. Prošli jsme si historii fyziky a seznámili se s významnými vědci a mysliteli. Věnovali jsme se také optice a zjistili jsme, jak se rozptyl světla využívá ve vinných sklípcích. Poslechli jsme si úspěchy mise Artemis a dozvěděli se o jejích výhledech do budoucna. Jako poslední byli nachystáni pracovníci Pevnosti poznání, kteří si pro nás připravili science show o chemii.
 
Celá exkurze byla velmi vydařená. Myslím, že mohu za všechny říct, že jsme si přednášky užili a těšíme se na další podobnou příležitost.
 
Alžběta Hájková, 8. A