Gymnazisté na Světovém dni životního prostředí ve Svitu na Slovensku

Stredná odborná škola ve Svitu na Slovensku je známá svým zaměřením na výzkum životního prostředí. Každoročně pořádá terénní soutěž ke Dni životního prostředí. Letos se jí zúčastnilo také patnáct studentů z 2.C a 6.A z Gymnázia Česká Třebová, kteří byli ve Svitu na výměnném studentském pobytu. V průběhu soutěže musely čtyřčlenné týmy zvládnout chemické rozbory vody a půdy, stanovit biodiverzitu lučního čtverce, zaměřit GPS, určit rostliny a živočichy. Tady se ukázalo největší úskalí odlišností slovenštiny a češtiny. No schválně, víte, co je česky záružlie, čučoriedka, žubrienka?

Na každém stanovišti získávali soutěžící indicie, které jim pomohly ke stanovení určitého národního parku někde ve světě. Na každém stanovišti byla hodnocena také spolupráce v týmu a nejšikovnější člen týmu. Tím byl z české strany Kryštof Klumpar.

Výměnný pobyt studentů ve Svitu a účast na této soutěži byly podpořeny z dotačního programu kanceláře hejtmana Pardubického kraje. Studenti tak měli hrazenou dopravu nejenom do Svitu a zpět, ale dotaci využili i na výlet do Vysokých Tater. Zde společně se slovenskými partnery určovali rostliny, překonali kótu Sněžky a přes Tatranskou kotlinu dorazili k Bielemu plesu, kde se někteří otužilci i vykoupali. Dalším výletem s nádechem adrenalinu byl průchod průlomem Hornádu a výstup na Tomášovský výhled v Národním parku Slovenský ráj.

Pobyt na Slovensku byl doplněn prohlídkou partnerského města Svit a historického centra města Poprad. Se slovenskými studenty se gymnazisté potkávali nejenom na soutěži a výletu do hor, ale strávili i společný večer u ohně s písničkami a relaxovali v Aquacity Poprad.

Vztahy mezi Strednou odbornou školou ve Svitu a Gymnáziem Česká Třebová jsou na velmi dobré partnerské úrovni a věříme, že podobné studentské návštěvy se uskuteční i v příštích letech.

Hana Grundová