Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy

Gymnázium Česká Třebová spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V prosinci se skupina studentů, kteří studují volitelný předmět biologická cvičení, podílela na pilotním programu Přírodovědecké fakulty UK. Na univerzitě v Praze absolvovali přednášku a prohlídku Hrdličkova muzea člověka. Potom ověřovali a připomínkovali výukový program Evoluce primátů. Exkurzi doplnila návštěva Botanické zahrady UK. 

 
Hana Grundová