Gymnázium v krajském kole Festivalu vědy a techniky

Dne 10. února 2017 jsme se v Lanškrouně zúčastnili Festivalu vědy a techniky, který pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Svoje projekty jsme si pečlivě připravovali už několik měsíců. Projektů bylo celkem 9 a na tvorbě každého z nich se podíleli dva až tři žáci. Jednotlivé skupiny se zabývaly otázkami z různých vědních oborů, o které se zajímaly, a již od listopadu shromažďovaly a vyhodnocovaly data. S velkým očekáváním jsme v pátek ráno dorazili do tělocvičny střední odborné školy v Lanškrouně. Konkurence byla veliká a diváků, převážně dětí ze základních škol, se také dostavilo požehnaně. Po úvodních projevech jsme před svými postery netrpělivě vyčkávali příchodu porotců, abychom jim odprezentovali své výzkumy. Hodnotitelů se nakonec ukázalo být méně, než jsme čekali, a volného času naopak o dost více. Za celých pět hodin jsme výsledky našeho bádání vyložili jen několika lidem, většinou žákům z nižších tříd, kteří se přišli nadýchat trochy vědecké atmosféry. Naše čekání bylo však odměněno úspěchem. Do krajského kola postoupilo šest projektů. V současné době se je snažíme rozšířit a co nejvíce zdokonalit. Přidáváme doplňující otázky, rozšiřujeme okruhy respondentů a děvčata, která měla projekt o vegetariánství, dokonce na vlastní kůži zkouší bezmasý jídelníček. Moc se snažíme a doufáme, že alespoň někteří z nás v dalším kole uspějí.
 
Eliška Loderová, 4.A