Imatrikulace

Gymnázium Česká Třebová přivítalo nové studenty imatrikulací

 

Česká Třebová - Odpoledne prvního školního dne patřilo imatrikulaci nových studentů Gymnázia Česká Třebová. Slavnostní akt se odehrával v malém sále místního Kulturního centra a zúčastnil se ho i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který patří k absolventům této školy.

Hejtman zavzpomínal na tento den: „Již je to 25 let, co jsem zde stál přesně jako vy. Musím říci, že počasí bylo neméně uplakané jako dnes. Milí studenti, léta na střední škole právě začínají, ale na konci vaší cesty zjistíte, že vše uteklo jako voda. Čeká vás mnoho učení, ale nejen to, také spousta společných akcí. Zažijete kupříkladu lyžařský kurz, výlety, a než se nadějete, bude maturitní ples a s ním pomalu začnou vysoké nároky na zvládnutí závěrečné zkoušky. Věřím však, že maturitu všichni úspěšně zvládnete a později budete na svá gymnazijní léta v kladném, nejlépe s úsměvem ve tvářích, vzpomínat.“ Avšak neopomněl ani slova patřící rodičům a pedagogům: „Rodičům bych popřál pevné nervy a chtěl jim říci, ať vše berou s určitým nadhledem. Vždyť ne vždy se vše musí vyvést podle vašich představ. Chybami se člověk učí a formuje. Dále pedagogům bych chtěl sdělit, aby vše zvládli s entusiasmem a byli těmi nejlepšími vzory pro studenty.“

Ředitel gymnázia Josef Menšík připomenul 110 let existence školy, při které doznala spousty změn. Studentskými léty si zde prošlo na tisíc studentů a vyučovaly zde stovky pedagogů. Neopomněl ani samotnou architektonicky zajímavou budovu školy.

O kulturní program se postarali studenti z gymnázia a školní sbor. Vyvrcholením oslavy byla samotná imatrikulace, tedy slavnostní zápis studentů.

Gymnázium Česká Třebová bylo založeno roku 1909. O tři roky později se zde začalo vyučovat, a to v budově, která byla navržena architektem Aloisem Dryákem. Dodnes je budova školy brána za jeden z architektonických klenotů České Třebové. Po druhé světové válce byla škola několikrát reorganizována, avšak roku 1969 bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium. V letech 1990-1991 byla obnovena tradice víceletého gymnázia. Dnes má škola čtyři třídy čtyřletého studia a osm tříd studia osmiletého.

Madejewský Martin