Imatrikulace nových studentů

Za přítomnosti rodičů, učitelů, vedení kraje a města byli uvedeni do studentského stavu chlapci a dívky osmiletého i čtyřletého studia. Imatrikulaci zorganizovalo gymnázium ve spolupráci se Spolkem Gymnázia Česká Třebová, kulturním centrem a vedením města.
Na začátku slavnostního aktu maturanti Tomáš Koubek a Štěpán Jiroušek seznámili nováčky s radostnými stránkami studentského života a zároveň uvedli vystoupení školního pěveckého sboru. Poté přednesli své projevy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Jaroslav Zedník a ředitel školy Josef Menšík. Následovalo představování nových studentů, kteří svými podpisy do imatrikulační knihy stvrdili své přijetí mezi gymnazisty a převzali z rukou třídních profesorek pamětní listy. Předány jim byly také malé dárky.
Přejeme novým gymnazistům hodně úspěchů i vytrvalosti při zvládání náročného studia.
 
Dana Řehořová
 
Foto: Milana Soukupová