Imatrikulace žáků prvních ročníků

Ve středu 1. září 2021 se konalo slavnostní přivítání nových žáků gymnázia.
Po úvodním proslovu ředitele školy Josefa Menšíka žáci stvrdili svými podpisy v imatrikulační knize přijetí mezi gymnazisty, obdrželi drobné dárky a převzali pamětní listy z rukou třídních učitelů. Imatrikulace se konala v prostorách školní zahrady za přítomnosti rodičů i prarodičů, kteří chtěli tento slavnostní okamžik prožít se svými dětmi.
Přejeme našim novým žákům dostatek vytrvalosti při zvládání náročného studia a hodně studijních úspěchů. Užijte si nová přátelství i roky strávené na naší škole.
 
Za pedagogický sbor Dana Řehořová
 
Autoři fotografií: Milana Soukupová, Sára Blaško, Ondřej Limberský
 
Fotografie jsou dostupné na webových stránkách školy v sekci Galerie: http://www.gymnct.cz/galerie/iomatrikulace2021.