Imatrikulace žáků prvních ročníků

Ve čtvrtek 1. září 2022 se konalo slavnostní přivítání nových žáků gymnázia.

Po úvodním proslovu ředitele školy Josefa Menšíka žáci stvrdili svými podpisy v imatrikulační knize přijetí mezi gymnazisty, obdrželi drobné dárky a převzali pamětní listy z rukou třídních učitelek Barbory Hermanové a Hany Kräuterové. Imatrikulace se konala v prostorách školní zahrady za přítomnosti rodičů i prarodičů, kteří chtěli tento slavnostní okamžik prožít se svými dětmi.

Přejeme našim novým žákům dostatek vytrvalosti při zvládání náročného studia a hodně studijních úspěchů. Užijte si nová přátelství i roky strávené na naší škole.

Za pedagogický sbor Dana Řehořová

Autoři fotografií: Milana Soukupová, Ondřej Limberský