Jeden den s fyzikou

Ve čtvrtek 11. února 2016 se 22 studentů českotřebovského gymnázia vypravilo v brzkých ranních hodinách do Prahy, aby spolu se svými učiteli prožili „Jeden den s fyzikou“. Celá akce se konala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nabídla studentům zajímavé přednášky a experimenty. První téma „Fyzikální pokusy známé i neznámé“ přednesli RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. a RNDr. Petr Zinburg. Předvedli deset velice zajímavých fyzikálních pokusů jako například rozklad světla hranolem, Pascalův zákon trochu jinak, částice v mlžné komoře, čárová spektra plynů nebo supravodivost. „Mají matematici smysl pro humor? Řešení, která vás překvapí!“ – to bylo další zajímavé téma Mgr. Terezy Bártlové. Zde si žáci mohli zkusit třeba výpočet pravděpodobnosti. Na konci této přednášky zjistili, že i matematici mají smysl pro humor. Poté absolvovali přednášku profesora Petra Němce „Neviditelné světlo aneb i když je ‚tma‘, je vidět“, která pojednávala především o záření, které nás denně obklopuje (např. rádiové záření, rentgenové záření, mikrovlny).

Den s fyzikou utekl jako voda a v odpoledních hodinách se studenti obohacení o fyzikální zajímavosti vypravili zpět do České Třebové.   

 
Alice Kutnarová, 4.C