Jeden den s fyzikou na Univerzitě Karlově

Ve čtvrtek 16. února měli studenti se zájmem o fyziku skvělou příležitost dozvědět se něco nového na Jednom dni s fyzikou, pořádaném Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Na první přednášce, nazvané „Podívejte, atomy! Neboli na malé věci bez mikroskopu“, se studenti seznámili s tím, jak se vědci v průběhu historie snažili zobrazovat atomy a jejich uspořádání v prostoru, a na závěr přednášky skutečně uviděli obraz několika atomů bez mikroskopu. 
Následně se přesunuli do areálu v Troji, kde je po krátké pauze na občerstvení čekaly další dvě přednášky. První s názvem „Hlučné i tiché experimenty“ se zabývala různými experimenty, od akustiky až po pokusy s vodou, která vlastně vodou nebyla.
Poslední přednáška s názvem „Stolní experimenty z elektřiny a magnetismu“ se zabývala různými pokusy ze středoškolské fyziky, které ale studenti většinou na hodinách neviděli nebo si je nemohli vyzkoušet. Z některých pokusů, hlavně z Van de Graafova generátoru, některým doslova vstávaly vlasy na hlavě a mezi některými to i začalo jiskřit. Nakonec se ale všichni ve zdraví vrátili zpátky a doufají, že brzy se jim naskytne opět podobná příležitost.
 
Jan Beran, oktáva