Kampaň obyčejného hrdinství

Kampaň obyčejného hrdinství byla vyhlášena v rámci programu Ekoškola. Naše gymnázium se do kampaně zapojilo poprvé. Účastnili se žáci primy, sekundy, tercie, sexty a 2.C. Kampaň obyčejného hrdinství je výzvou každému z nás, aby se zamyslel nad tím, jak může zlepšit životní prostředí okolo sebe, jak může snížit produkci oxidu uhličitého, který zvyšuje oteplování planety. Je to výzva pro jednotlivce, aby uvažovali o svém chování a změnili jej ve prospěch udržení života člověka na Zemi. Jde to i po malých krocích. Výzev je celkem 9 a žáci si mohli zvolit, do kterých výzev se dají. Důležité bylo, aby je zvládli plnit v rámci jednoho týdne. Jejich činnost byla převáděna na ekologickou stopu, tj. množství nevyprodukovaného skleníkového plynu oxidu uhličitého.

V rámci výzvy „Zasaď rostlinu“ naši žáci vysadili 271 bylin a 226 stromů. Nejvíce stromů zasadili bratři Kolářovi z 2.C.

Výzvu „Využívej ekodopravu“ si vybralo 20 žáků, kteří pomocí jízdy na kole a hromadné dopravy ujeli 1047 km a omezili tak produkci oxidu uhličitého o 135 kg.

Výzva „Buď venku“ byla mezi žáky nejoblíbenější. Zapojilo se do ní 69 studentů. Strávili venku 1276 hodin. Napsali o zážitcích pěkné zprávy a přidali fotodokumentaci okolí města.

Jen 7 odvážných se pustilo v rámci výzvy „Udělej něco pro ostatní“ do výroby látkových tašek a opakovaně použitelných sáčků.

Výzva „Sniž spotřebu vodu v domácnosti“ byla ověřována žáky sekundy v rámci Globální výchovy a ze šetření jednoho žáka sexty, který do testování zapojil celou rodinu, vyplývá, že lze v čtyřčlenné rodině ušetřit až 270 l vody v rámci jednoho týdne.

Výzva „Zastav letákovou epidemii“ zaujala 16 žáků, kteří po dohodě se sousedy připravili nálepky „Nechci reklamu“. Pokud budou nálepku používat celý rok, omezí tak produkci letáků za jeden rok o 285 kg.

Výzva „Jez zdravě a ekologicky“ vyzývala ke snížení spotřeby masa a cizokrajných produktů. Každý z účastníků této výzvy omezil produkci oxidu uhličitého o 33,4 kg.

Výzva „Šiř informace“ neoslovila žádného z účastníků v daném týdnu. Zřejmě je potřeba nejdříve si věci zažít ve vlastním životě, aby člověk získal argumenty a dostal odvahu o nich hovořit. Informace o šetření vodou prezentovali sekundáni v rámci Dne Země 22. dubna.

Výzva „Den pro sebe“ byla výzvou strávit den bez použití digitálních technologií (mobilu, počítače). Do výzvy se zapojilo 22 žáků. Jejich prožitky a poznatky byly zajímavé. Ač se nám to nezdá, i mobily a počítače mají tzv. ekologickou stopu. Při chlazení úložišť dat a serverů se spotřebuje mnoho elektrické energie a při jejím vzniku dochází k produkci oxidu uhličitého.

Díky změně chování našich žáků v průběhu jednoho týdne byla omezena produkce oxidu uhličitého o 835 kg, což je dobrý počin pro snižování skleníkového efektu.

Hana Grundová, Petra Blaško, Daniela Fricová