Vítězství v krajském kole česko-slovenské dějepisné soutěže

Ve středu 5. dubna 2017 se v prostorách pardubického gymnázia na Mozartově ulici konala prestižní dějepisná soutěž studentů z České republiky a Slovenské republiky. Záštitu nad krajským kolem v Pardubicích převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a poslanec Jiří Skalický.
Tématem letošního ročníku, výstižně pojmenovaného Léta strachu a nadějí, bylo období komunistické totality a také mírného uvolnění režimu mezi lety 1949–1967. Dějepisné testy jsou připravovány vysokoškolskými odborníky pod garancí prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. z Filozofické fakulty UK. Úroveň znalostí, kterou je potřeba mít pro zdárné splnění testů, velmi výrazným způsobem překračuje středoškolské znalosti.
Soutěže se celkem zúčastnilo 197 týmů z České republiky a 110 týmů ze Slovenské republiky. V této konkurenci zvítězil tým z gymnázia Česká Třebová ve složení Vojtěch John, Dalibor Beneš a Matouš Jirsa. Prvenství chlapci získali nejen v Pardubickém kraji, ale stali se i absolutními vítězi soutěže v rámci obou republik, a to především díky fantastickému počtu získaných bodů (149 ze 162 možných).
Věřím, že budou Českou Třebovou úspěšně reprezentovat také v listopadovém finále v Chebu, kde si porovnají své vědomosti se studenty ze 75 gymnázií, která z krajských kol postoupila. Držíme palce a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 
Mgr. Jan Wątroba