Matěj Ešpandr ve finále soutěže České hlavičky 2023

Matěj Ešpandr je nadaným studentem gymnázia Česká Třebová. Pro své přírodovědné nadání studuje podle individuálního vzdělávacího plánu a má tak čas se věnovat terénním výzkumům. V minulém školním roce získali Matěj Ešpandr a Ondřej Vaněk jako spoluautoři druhé místo v Národním kole SOČ za obor Biologie. Jejich práce zabývající se ekologickým potenciálem pískoven byla následně navržena k nominaci do soutěže České hlavičky 2023. V této soutěži se jedná o prestižní ocenění pro mladé vědce a umělce, kdy se v rámci oborové kategorie vybírá laureát ceny. Účast v soutěži obnáší sepsání stručného výtahu práce ze Středoškolské odborné činnosti a přiložení odborných posudků od recenzentů. Finále soutěže se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické v Praze v srpnu 2023. Na základě prezentace a ústní obhajoby byli studenti odbornou porotou oceněni v kategorii GENUS 2. místem.