Maturitní zkouška – didaktické testy, ústní část

Didaktické testy 24. až 26. května 2021

Jednotné zkušební schéma

Ústní část 1. až 3. června 2021 - maturitní rozvrh viz e-mail, nástěnka v mezipatře, MOODLE