Návštěva Purkyňova ústavu

V pondělí 12. února 2018 jsme se my, studenti předmětu cvičení z biologie ze tříd 7.A a 3.C českotřebovského gymnázia vydali do Prahy. Zde jsme se zúčastnili programu pro střední školy, který se konal v Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK na Albertově, týkajícího se hlavně histologie.
Histologické zkoumání částí lidských orgánů napomáhá diagnostikovat různé nemoci a také umožňuje lépe pochopit vznik a vývoj různých chorobných procesů. Po krátkém úvodu jsme byli rozděleni do 4 skupinek a obešli jsme celkem 4 stanoviště. Zastávka na jednom stanovišti trvala přibližně 20 minut. Na pracovištích jsme se během praktických ukázek s možností našeho vlastního zapojení seznámili s některými histologickými metodami. Dozvěděli jsme se více o imunohistochemii. Seznámili jsme se s přípravou tkáňových řezů a procesem barvení tkání. Dále jsme zkoumali patologické nálezy na tkáních a viděli jsme vzorky tkání pod klasickým i fluorescenčním mikroskopem.
Všechny informace a poznatky byly velmi zajímavé a poučné. Poděkování patří našim profesorkám Mgr. Daniele Fricové a Mgr. Daně Zahálkové, které s námi exkurzi absolvovaly, a všem, kteří nám věnovali čas a předali nám své znalosti, dovednosti a zkušenosti z oboru.
 
Radka Mikulecká, 7.A