Ochrana zdraví a provoz středních škol

Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní zkoušku

Ochrana zdraví a provoz středních škol [pdf]

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – konzultací se mohou účastnit pouze žáci, kteří podepíší a odevzdají toto čestné prohlášení třídnímu učiteli

Čestné prohlášení [pdf]