Odborná exkurze v MENDELIANU

V pátek 14. dubna 2023 navštívily třídy 7.A a 3.C v rámci výuky biologie MENDELIANUM – Interaktivní muzeum genetiky v Brně. Na úvod se studenti pomocí 3D animace seznámili s procesem replikace DNA, transkripce a proteosyntézy. Součástí programu byla i komentovaná prohlídka s výkladem o životě a vědecké práci J. G. Mendela, která proběhla v historickém zasedacím sále, kde byly mimo jiné k vidění i původní genetické spisy zmiňovaného autora. Největším přínosem pro všechny byla pak možnost vyzkoušet si vlastní pokusy v profesionální laboratoři, kde jsme izolovali DNA z rostlinného materiálu. Nejen díky milému přístupu paní lektorky si tak mohli studenti prohloubit své teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti genetiky a molekulární biologie.

Mgr. Hana Kräuterová