Organizace vzdělávání po dobu uzavření školy

Po dobu dočasného uzavření školy bude další vzdělávání žáků českotřebovského gymnázia zajišťováno několika způsoby. Domácí úkoly a další samostatná práce byly již částečně zadány jednotlivými vyučujícími před zahájením platnosti nařízeného opatření. Další studijní materiály, pracovní listy a zadání samostatné práce jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách školy. Konkrétně na hlavní stránce v sekci výukové materiály. Při dodržení všech pravidel ochrany osobních údajů je možná samozřejmě také běžná mailová komunikace. Zakázaná je naopak osobní přítomnost žáků při vzdělávání nebo studiu v prostorách školy. Děkuji za pochopení.
Josef Menšík