Partnerství se Svitem pokračuje

Gymnázium spolupracuje se Strednou odbornou školou ve Svitu již od roku 2005. Loni na podzim absolvovaly na této škole dvě učitelky gymnázia stáže (tzv. shadowing). Letos v září přijelo do České Třebové na výměnný pobyt dvanáct slovenských žáků se dvěma pedagožkami. Náplní jejich návštěvy nebylo jenom poznávání partnerského města a gymnázia, ale i odborné exkurze. 
Slovenští hosté obdrželi v městském muzeu Cestovní pas České Třebové a opravdu jej hojně využili. Prohlédli si pod vedením lektorky Mgr. R. Urbánkové všechny expozice, se studentem Vojtěchem Johnem absolvovali prohlídku města a rotundy svaté Kateřiny, prohlédli si expozici Semanínská renesance. Velmi se jim líbila architektura a vybavení dopravního terminálu. Na náměstí se zúčastnili Světového dne první pomoci. Využili možnost vyzkoušet si svou zdatnost na lezecké stěně. Celkově měli slovenští přátelé z České Třebové velmi pěkný dojem, jistě i díky vlídnému přijetí v ekocentru Podorlicko, kde na ně čekaly i malé dárky od Města Česká Třebová.
Ledy mezi českými a slovenskými studenty roztály již při úvodním večeru, na který gymnazisté donesli z domova občerstvení. Vzniklo z toho zajímavé jazykové okénko. Ozývaly se dotazy: „A čo je to taký řízek? Ahá, rezeň. A sekaná – aj fašírka!“ Po seznámení došlo i na jiné dotazy: „A čo značí Ty vole? – aj! Ty kokso po našem. Hlemýžď je slovensky slimák? – A jak říkáte slimákovi? Jak říct líbíš se mi?“ …
Čeští studenti se slovenským partnerům věnovali při prohlídce školy, zasportovali si společně v tělocvičně a na bowlingu. Absolvovali spolu celodenní exkurzi. Při ní se v Semaníně a okolí seznámili nejenom s historií osídlení, ale i s historií využívání nerostných surovin a jejich zpracování. Na naučné Stezce ČSOP vyzkoušeli nové herní prvky a svoje znalosti zvířecích stop a trusu. V archeologické osadě Křivolík popsal studentům Tomáš Záruba výrobní postupy při zpracování pazourku, mědi, bronzu a železa. Při návratu údolím Křivolíku se žáci seznámili s protipovodňovými opatřeními v krajině. Večer v ekocentru byl věnován promítání filmu o ochraně přírody v České republice a povídání. 
Součástí návštěvy Litomyšle byla i exkurze do odborných učeben Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kde jim byl zasvěceným průvodcem proděkan fakulty PhDr. Tomáš Kupka. Slovenské studenty, budoucí maturanty oboru biotechnologie a tiskaře, zaujaly nejenom pracovní postupy při záchraně starých tiskovin, ale i možnosti studia v Čechách. 
Další velmi zajímavou a pro studenty přínosnou exkurzí byla návštěva vodárny, kde se jim věnoval jednatel společnosti ORVOS Ing. Jiří Šilar. 
Po týdnu čeští studenti doprovázeli slovenské partnery při odjezdu na nádraží a již se těší na další setkání. To proběhne v červnu 2017 ve Svitu, kam jsou gymnazisté pozváni na Den životního prostředí.
 
Hana Grundová