Představení realizátora projektu – MAS Orlicko, z.s.

MAS Orlicko, z.s. realizuje dva projekty MAP (Místní akční plán), jeden z nich pro obce v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem projektu je zlepšit úroveň vzdělávání v daném území, a to na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni rodičů, učitelů i na úrovni celých škol. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Jde o dvouletý proces plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Všichni, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného, se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré, a naopak, co by bylo třeba zlepšit.

Projekt je určen:

  • dětem a jejich rodičům,
  • školám (ředitelům, pedagogům, vychovatelům ŠD),
  • pedagogům volného času a dalším pracovníkům s dětmi a mládeží,
  • zřizovatelům,
  • všem dalším zájemcům, které oblast vzdělávání zajímá a chtějí se k ní vyjádřit.

 

Bližší informace získáte v přiloženém letáku a na oficiálních webových stránkách www.mas.orlicko.cz/map-ut-uvod.

Leták projektu MAP  [pdf]