Příběhy bezpráví 2017 – letos s paní Věrou Sosnarovou

V úterý 26. září se žáci několika tříd vyššího gymnázia a ZŠ Habrmanova zúčastnili besedy s pamětnicí. Statečná paní Věra Sosnarová nám velmi emotivně vyprávěla zážitky ze svého života, z doby, kterou společně se sestrou a matkou prožily v sovětském gulagu. Z hodin dějepisu jsem sice o těchto pracovních táborech něco věděl, ale to, co jsem vyslechl, asi nejspíš nikdy v životě nezapomenu. Vyprávění paní Sosnarové mě opravdu zasáhlo, neboť všechny kruté příběhy s námi znovu ve vzpomínkách prožívala. Byla to pro mě hodně zajímavá přednáška, ze které si odnáším i to, že přes všechno špatné se naše generace má velice dobře.
 
Honza Verner, 6.A