Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledková listina přijímacích zkoušek (čtyřleté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium byla zveřejněna dne 15. června 2020.

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek (osmileté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro osmileté studium byla zveřejněna dne 16. června 2020.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 

Žádost o vydání nového rozhodnutí  [doc]