Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledková listina přijímacích zkoušek (čtyřleté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium byla zveřejněna dne 19. května 2021.

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek (osmileté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro osmileté studium byla zveřejněna dne 19. května 2021.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí  [docx]