Projekt GREEN LIFE

Když studenti nižšího gymnázia odehrají v rámci každoročního turnaje Gaudeamus zápasy v ringu, je pro ně připraven doprovodný program. Tak tomu bylo i letos.
Do naší školy si s námi přijeli povídat Marie a Filip Novákovi, kteří jsou členy projektu GREEN LIFE. Součástí projektu je i část nazvaná Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ). NEPZ je výchovně vzdělávací environmentální projekt určený mateřským, základním a středním školám v České republice a zabývá se skutečným významem, reálným ohrožením a aktivní ochranou přírody se zaměřením na deštné pralesy a tygry sumaterské. GREEN LIFE a stejnojmenná česko-indonéská pralesní rezervace vznikly v roce 2009 na Sumatře. Projekt se zabývá ochranou deštného pralesa a kriticky ohrožených druhů zvířat v ekosystému národního parku Gunung Leuser na Sumatře v Indonésii. Rezervace se nachází přímo na hranicích s národním parkem. Nedílnou součástí tohoto projektu je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České republice a v Indonésii. Do projektu patří také vzdělávací program PRALES DĚTEM.
Marie a Filip Novákovi sami na tři měsíce navštívili tropický deštný prales v Indonésii. V úvodu přednášky zazněly základní informace o Indonésii. Týkaly se geografie, populace, jazyka, měny, náboženství nebo obydlí. Promluvila i paní profesorka Martina Pěkníková, která nám spolu s lektory objasnila rozdíly mezi indonéským a jihoamerickým deštným pralesem. Poté už přišlo na řadu povídání o tom, proč je pro nás prales důležitý, co mu škodí nebo jak pomáhají dobrovolníci přímo na místě. Dozvěděli jsme se např. o protipytláckém Tygřím komandu, které pomocí fotopastí monitoruje nelegální pohyb a tím přímo ochraňuje ohrožené druhy zvířat. V závěru jsme se shodli na aktivitách, jak my sami můžeme přispívat k ochraně pralesů. Např. nekupovat výrobky z tropického dřeva a výrobky s palmovým olejem, nepodílet se na zajetí divokých druhů zvířat, kupovat recyklovaný kancelářský papír, mluvit o této problematice s ostatními atd.
Takto strávená hodina byla velice zajímavá a poučná. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto doprovodného programu.
 
Radka Mikulecká, 8.A