Realizace výuky na gymnáziu od 24. května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje na středních a základních školách osobní přítomnost žáků bez rotací.

Výuka bude probíhat podle tradičního rozvrhu – sledujte prosím suplování.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Během pobytu ve škole připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek nebo respirátorů, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor.