Rozpis konzultací pro nematuritní ročníky

Od 8. června je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole za účelem konání dobrovolných konzultací.

Rozpis konzultací od 8. do 23. června najdete na tomto odkazu:

Konzultace pro nematuritní ročníky [pdf]

Mimo uvedený rozpis lze domluvit s jednotlivými vyučujícími individuální konzultace. Vymezený je pro ně také prostor ve dnech 24. a 25. června.

26. června bude žákům předáno vysvědčení.

 

Připomínáme, že ve škole budou platit hygienická a bezpečnostní pravidla, která stanovilo ministerstvo školství. Seznamte se s nimi prosím na tomto odkazu:

Ochrana zdraví a provoz středních škol [pdf]

Čestné prohlášení [pdf]

Upozorňujeme především na povinnost odevzdat při prvním vstupu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení žák odevzdá vyučujícímu na první vyučovací hodině. Žák, který na první hodině nebude, přinese čestné prohlášení do ředitelny.