Preventivní antigenní testování a trasování od ledna 2022

Dle rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 22. 12. 2021 probíhá testování všech žáků a všech zaměstnanců školy v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují všichni žáci i zaměstnanci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Studenti s pozitivním výsledkem počkají na příchod zákonných zástupců ve studovně.

Testování žáků začne v 8 hodin v učebnách podle rozpisu uvedeného v suplování.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.). Výjimky z této povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).

Preventivní antigenní testování a trasování od ledna 2022 (leták pro rodiče)