Sicílie – expedice Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy

Dne 26. září jsme v odpoledních hodinách vyrazili na šestnáctidenní expedici směrem Apeninský poloostrov. Druhý den započal tradičními exkurzemi, konkrétně návštěvou orbetellských mokřadů a slanisek v Itálii. Nadcházející den jsme se ještě stále pohybovali v jižní Itálii, leč takřka na dosah ruky Messinské úžině. Třetí den jsme trajektem plujícím do sicilského přístavního města Messina opustili pevninu. Týž den jsme dorazili do našeho prvního kempu na pobřeží Laghetti di Marinello. Toto místo je charakteristické svými brakickými lagunami lemující celou pláž. Ve čtvrtém dni nás čekal celodenní přejezd podél severozápadního pobřeží až do oblasti Trapani. Tam se nám podařilo najít malebný kemp, dokonce s českým zázemím. Zde jsme strávili celkem tři noci. Toto místo mě doslova nadchlo svými skalnatými útesy na pobřeží či jeho masivními, skoro kolmými skalami. Explorovali jsme moře, ve dne i v noci, pobřeží, skály, jeskyně a nakonec ostrý výběžek Monte Cofano. Poté jsme opětovně přejeli celý ostrov, abychom se dostali do Ragusy, oblasti s mnoha říčními kaňony. Odtud jsme se dostali do Syrakus, Archimédova rodného města. Zde jsme měli celý den k procházení se po antických památkách. Odtud jsme se přesunuli do sopečných kopců Etny, kde se utvořila vrcholová a nížinná skupina. Již poslední lokalitou na Sicílii bylo pohoří Nebrodi a jeho horský mlžný les. Po zpětném přeplutí do Itálie jsme pozbyli čas v našem posledním kempu poblíž Říma, kde jsme měli celý následující den možnost projít město. A tímto posledním dnem již v pořadí pátá expedice končí a s mnoha krásnými a netradičními zážitky se vracíme do Čech.

Co činí expedici zajímavou, jsou průběžné demonstrace nálezů z příslušných lokalit. Nejčastěji se jedná o prezentace botanické, entomologické, arachnologické, malakologické, herpetologické, ornitologické, ale i ichtyologické, hydrobiologické, protistologické, mammalogické, geologické či demonstrace dalších bezobratlých organismů. Já hodnotím celou výpravu velmi kladně, přičemž přírodovědných důvodů je mnoho, avšak tím hlavním je skvělá parta lidí, která expediční zájezd tvořila.

Matěj Ešpandr