Simulační centrum Masarykovy univerzity

Jelikož jsem si za volitelný předmět ve druhém ročníku vybrala Cvičení z biologie, měla jsem příležitost vyrazit na exkurzi do Brna s vrstevníky, kteří učinili stejnou volbu. Společně s paní učitelkami Kräuterovou a Zahálkovou jsme nasedli ráno do vlaku a vyrazili směr Masarykova univerzita. Tato univerzita má velice zajímavé simulační centrum, které jsme měli možnost navštívit. Viděli jsme znepokojivě realistické figuríny jak dětí, tak dospělých. Dostali jsem rychlý kurz první pomoci a prohlédli si virtuální model člověka. Odvážnější z nás si mohli zkusit zavést tracheostomickou kanylu nebo si lehnout a nechat se spolužáky upevnit do vakuové fixační matrace.

Výlet jsem si velice užila a jen tak na něj nezapomenu.

Klára Mařáčková, 3.C