Škola trochu jinak se vrátila

Ve dnech 20. a 21. září proběhl na gymnáziu projektový den nazvaný Škola trochu jinak.

Jeho cílem je zpestření výuky pro žáky nižšího gymnázia. Petra Blaško a Daniela Fricová, hlavní organizátorky akce, zajistily pro děti ve spolupráci s dalšími vyučujícími pestrý program plný zajímavých vzdělávacích aktivit, exkurzí i sportovních zážitků.

Informace a poznatky byly žákům zprostředkovány v rámci dvouhodinových bloků netradičním způsobem. V nové laboratoři fyziky prováděli nejmladší žáci zajímavé pokusy. Starší si vyzkoušeli fyzikální online program připravený Vida parkem Brno, zábavním vědeckým centrem pro popularizaci vědy. Na jazykovém workshopu se studenti mohli zábavnou formou seznámit s nabídkou volitelných jazyků. Vyzkoušeli si nejen vědomostní kvíz, ale ochutnali také pochoutky z německé, španělské a francouzské kuchyně. Student maturitního ročníku Jan Jiroušek odhalil zájemcům krásu i tajemství královské hry – šachů.

Projekt byl zčásti zaměřen na podporu budování zdravých vztahů, na prevenci šikany a dalších rizikových jevů, včetně skrytých nebezpečí internetu. Sdílení životních příběhů dvou vozíčkářů, kteří si těžký úraz přivodili svou neopatrností, patřilo mezi silné okamžiky projektu.

Jsme rádi, že jsme se po dvou letech, kdy nebylo možné Školu trochu jinak kvůli covidovým opatřením realizovat, mohli k této tradici vrátit. Navázali jsme tak na odkaz kolegyně Ivany Pecháčkové, která stála u zrodu myšlenky „učit trochu jinak“ a připravit pro děti dva dny plné zážitkových aktivit i poučení.

Děkujeme za úzkou spolupráci městské knihovně a městskému muzeu. Naše poděkování patří také městu Česká Třebová za finanční podporu, díky níž bylo možné projektový den uskutečnit.

Dana Řehořová

Foto: Sára Blaško, 6.A